Statsbudsjettet 2019:

Vil ha nybygg for NTNU i Elgeseter gate 10

Trønderne på Stortinget vil jobbe for at NTNU får penger til nybygg for helse- og sosialstudentene i Trondheim. I dag holder studentene til i gamle kontorlokaler på Tunga.

Elgeseter gate 10: Dekanene Marit Reitan og Björn Gustafsson ønsker seg et nybygg for å få plass til helse- og sosialstudentene som i dag holder til på Tunga.