Denne trønderske E6-strekningen kan stå klar tre år før antatt

Nye Veier stokker om på rekkefølgen for E6-utbygginga sør for Trondheim. Vil prioritere ny E6 forbi Berkåk foran ny E6 forbi Ler og Lundamo.

NY E6: Nye Veier AS skal bygge ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene.  Foto: Nye Veier AS

E6-utbygginga på strekninga mellom Ulsberg (sør for Berkåk) og Vindåsliene (sør for Soknedal) kan rykke frem i køa hos Nye Veier AS.