Trondheim kommune kritisk til manglende informasjon om dobbeltdrapssiktet:

- Hadde vi visst dette, ville vi vurdert andre tiltak

- Bekymringer rundt siktedes helse var helt ukjente for oss, og av en slik karakter, at vi burde hatt kjennskap til det.

Enhetsleder Annika Björnström mener kommunen burde hatt kjennskap til bekymringene rundt den nå dobbeltdrapssiktede 18-åringen før han ble bosatt i kommunen.  

Det sier Annika Björnström, enhetsleder i omsorgsenheten i Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune.