Avinorsjefen:- Det butter imot på alle kanter på Værnes

Avinor-sjef Dag Falk Petersen ønsker ny debatt om plass for å utvide Værnes.

Omstridt. Det gamle elveleiet sør for rullebanen på Værnes er viktig for sjøørreten og derfor miljømessig viktig. Avinor ønsker å fylle igjen deler av det.  Foto: Frank Cadamarteri

- Det er trangt. Dette er ikke snakk om å utvide enten her eller der. Det er begge deler. Vi trenger plass, oppsummerer Avinors konsernsjef overfor Adresseavisen.