Ansatte i opprør på føden, som skal kutte åtte millioner:

Fødende i kø for barselrom

Sju av 28 barselrom er stengt ved St. Olavs hospital. Det har ført til opprør blant de ansatte.

Lykkelige: De er strålende fornøyd med omsorgen de har fått fra de ansatte ved fødeavdelingen. Men Iselin Solnes og Terje Sundfær har skjønt at det har vært hektiske dager for de som jobber ved sykehuset. Tirsdag ble de foreldre til lille Benjamin. 

Nå opplever flere fødende at de ikke får flytte rett over på barsel etter fødselen, fordi det i perioder er for få barselsenger. De ansatte opplever situasjonen som kaotisk.