Strid om Marine Harvest skal få Lønnegrunnen til lakseoppdrett:

Godtar politisk behandling av oppdrettsanlegg i Bjugn

Motstanderne mot at det skal komme nytt stort oppdrettsanlegg i Bjugn, har innkassert en foreløpig seier.

Fylkesordfører Tore O. sandvik aksepterer politisk behandling av lokaliseringen av det nye lakseoppdrettet i Bjugn. 

Fylkesordfører Tore O. Sandvik sier seg enig i at saken bør politisk behandles i Trøndelag fylkesting.