Nå vil HUNT sjekke de eldre i Trondheim

For første gang vil HUNT samle helsedata utenfor det som var Nord-Trøndelag. Alle som har fylt 70 år i Østbyen i Trondheim blir nå invitert.

Inviteres: Laila Risan (79) synes det er positivt at det nå skal forskes på de eldres helsetilstand. Hun skal stille opp. Her får hun konstatert at tre cm er forsvunnet på lengden siden ungdomsårene. Til venstre prosjektkoordinator Hege Butli. 

Det betyr at 4500 eldre snart får brev i posten med en invitasjon til å bli forsket på.