Militære biler involvert i to ulykker i samme kommune på fem dager

Begge kjøretøyene som har vært involvert i trafikkulykker de siste dagene har vært tilknyttet Nato-øvelsen Trident Juncture.

Skader på sidene: Begge kjøretøyene måtte taues vekk. Denne sivile militærpolitibilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt. 

Fredag formiddag kjørte et italiensk militært kjøretøy av E6, rett sør for Berkåk i Rennebu. Kjøretøyet havnet i en skråning med en bekk ved Skamfersvingen. Totalt var det sju personer i kjøretøyet som kjørte av veien. Én italiensk soldat ble skadd og ble behandlet for blant annet ribbeinsbrudd.