Statkraft-sjefen topper i statsbedriftene med 8,6 millioner

Kraftproduksjon og bedriftsoppkjøp gir mest på lønnskontoen til lederne i statsselskapene.

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen (til venstre.) i Statkraft presenterte vindkraftutbygging på en pressekonferanse i Trondheim i 2016, her sammen med energidirektør Tormod Eggan i Trønderenergi.  Foto: Morten Antonsen

Statkraft-sjefen Christian Rynning-Tønnesen topper suverent listen over lønn og annen godtgjørelse i de heleide statlige selskapene, skriver Aftenposten.