Gjenåpner flere lukkede barnevernssaker i Østbyen – revurderer 2000 meldinger

Minst fem lukkede saker skal gjenåpnes, og ytterligere saker vurderes. 2000 bekymringsmeldinger skal gjennomgås. - Dette er ille. Sett i ettertid skulle vi ha fulgt saken tettere, sier Sissel Trønsdal (Ap).

En hel rekke saker fra barne- og familietjenesten i Østbyen skal under lupen på nytt. 

Et team skal være ferdig med det omfattende arbeidet innen 1. april neste år. Oppdrag: Å gå gjennom mange gamle og pågående saker i Østbyen.