Denne ferja gjør comeback i Trøndelag etter åtte år

For noen blir det et nostalgisk gjensyn med en gammel kjenning når «MF Trondheim» skal betjene Flakk-Rørvik igjen.

Favoritt: Joakim Eide fra Trondheim synes dette er den fineste ferja til FosenNamsos Sjø. 

1. januar 2019 skal alt være klart til å ta imot de nye hybridferjene som skal trafikkere sambandene Brekstad – Valset og Flakk – Rørvik. De fire nye ferjene som skal settes inn i de to sambandene er hybridferjer som i størst mulig grad skal benytte strøm som drivkraft.