Kontrollkomiteen ikke beroliget – setter i gang egen gjennomgang av barnevernet

Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid ble innkalt til kontrollkomiteen i Trondheim for å forklare lovbrudd i barnevernet. Komiteen ble ikke beroliget av svarene og vil ha sin egen gjennomgang av barnevernsarbeidet ved Østbyen-kontoret.

Ikke beroliget: Rolf Jarle Brøske, leder av kontrollkomiteen, vil ha en egen gjennomgang av barnevernstjenesten i Østbyen.   Foto: Morten Antonsen

Det er kommunerevisjonen som skal få i oppgave å lage rapporten.