Seksåringer i skolen:

- Vi må aldri slutte å leke

- Det er gjennom leken at den positive motivasjonen kommer. Det igjen skaper grunnlag for å lære, sier Kathrine Bjørgen.

Lek er best: - Det er gjennom leken at barn lærer best om seg selv og omverden. Gjennom lek blir barn utfordret fysiskmotorisk, sosialt og psykologisk, noe som gir erfaringer. Det igjen skaper grunnlag for å lære, sier Kathrine Bjørgen. 

- Jeg tror vi trenger en positiv kultur i skolen hvor fysisk aktivitet, bevegelse og kroppsøvingsfaget får en større verdi, sier Kathrine Bjørgen, ved avdeling for fysisk aktivitet og helse på Dronning Maudes Minne (DMMH).