Til kamp mot militærøvelsen Trident Juncture

«No skal Nato gå mot øst, Trøndelag får krigen først».

Et hundretalls mennesker demonstrerte mot Nato-øvelsen Trident Juncture lørdag ettermiddag, i Tordenskjoldspaken ved Vår Frue kirke. 

Et hundretalls mennesker stemte i under demonstrasjonen mot NATO-øvelsen Trident Juncture lørdag ettermiddag, i Tordenskjoldspaken ved Vår Frue kirke.