Foreldre holder barn hjemme etter trusler om skoleskyting

En skole i Trondheim har, på ulike tidspunkt, mottatt to lapper med trusler om skoleskyting. Foreldre forteller at barna føler seg utrygge og familiene opplever å få lite informasjon.

Hjelp: Skolen har fått ekstra lærerressurs og hjelp fra BFT, samt ekstra ressurser gjennom hele skoledagen som holder tilsyn i friminutter og ved fritidstilbud sier kommunaldirektør for skole, Camilla Trud Nereid. 

Flere foreldre har valgt å holde barna hjemme. Andre vurderer å ta barna ut av undervisningen.