På denne trønderske motorveien får du kanskje kjøre i 120 km/t

Ny E6 mellom Kvithammar og Åsen kan være aktuell for fartsgrense 120 km/t, mener Nye Veier AS.

E6 Kvithammar - Åsen: Illustrasjon av hvordan deler av den nye motorveien mellom Kvithammar og Åsen kan bli seende ut.   Foto: Nye Veier AS

I dag er høyeste tillatte fart på de norske motorveier 110 km/t. Nå kan det imidlertid snart gå enda fortere.