Landets viktigste miljøpolitikere mener:

Dette må vi gjøre for å kutte klimautslippene våre

De råder oss til å gå, sykle, reise kollektivt, kjøpe elbil, spise mindre kjøtt, ikke kaste mat og slite ut ting før vi kjøper nytt. De tror lite på press gjennom lover og regler for at vi skal endre livsstil. De vil heller bruke gulrot, pisk og sørge for at det lønner seg å velge klimasmart.

Klimamålene skal nås: Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har ulike forslag til hva vi kan gjøre. Komitéen representert ved fem av dem: Aase Simonsen (H), Åsmund Aukrust (Ap), Sandra Borch (Sp), Une Bastholm (MDG) og Stefan Heggelund (H). 

Les hva landets 17 viktigste miljøpolitikere mener hver enkelt av oss må gjøre for å redusere klimautslippene våre.