Norge kan bli nødt til å spisse utenrikspolitikken

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier Norge kanskje må prioritere færre saksområder for å få bedre gjennomslag.

Gode venner. - Når det gjelder samarbeidet med USA så går det bilaterale samarbeidet med USA svært godt. Det er stor interesse for Norge og Europa fra amerikansk hold. Man må ikke bare lese presidentens twitterfeed, men se på hva USA faktisk gjør, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.  Foto: Christine Schefte

Årsaken er de store endringene som har skjedd in Europa og ellers i verden de siste årene.