Krisehjelp til elever og lærere

- Det er unntakstilstand på skolen og en utfordrende tid, sier tillitsvalgte for lærerne ved trondheimsskolen som mottok trusler om skoleskyting.

Se eleven: - Et sterkere lag rundt eleven må på plass nå med en gang. Det er ikke tid til å vente, sier Geir Røsvoll, Utdanningsforbundets leder i Trondheim. 

Skolen har hatt flere episoder med hærverk, ildspåsettelser, vold og trusler om vold, bruk av alkohol, mobbing og trakassering, over tid.