Fortsatt en gåte hva som drepte fisken i Homla

Døde fisken som følge av rotenonbehandlingen i tjern ovenfor elva Homla i Malvik, eller som følge av tørkesommeren? Veterinærinstituttet er fortsatt usikker på hva årsaken er.

Fiskedød: 2. til 4. oktober behandlet Veterinærinstituttet fire tjern med rotenon på oppdrag fra Fylkesmannen i Trøndelag, for å bli kvitt gjedde i et sidevassdrag til elva Homla i Malvik. I ettertid er det funnet mye død fisk.  Foto: Helene Mariussen

Roar Sandodden i Veterinærinstituttet sier det på fredag ble el-fisket nederst i vassdraget av Homla, og der er det helt fritt for fisk.