Kommunens mobbeplan er klar:

Vil tette spriket i laget

- Gode barneliv leveres ikke etter kommunale standarder, sier Camilla Trud Nereid. I torsdagens bystyre skal hun legge frem planen kommunen mener skal forebygge mobbing, vold og seksuell trakassering blant barn og unge i Trondheim.

Samlet: Kommunen ønsker mindre sprik i laget og mindre individ-tankegang. Fellesskap og relasjoner vektlegges. Lars Konrad Mostad tar i mot Ingvild Dahl og Camilla Trud Nereid, Ella Ingul og May Iren Skamfer Evenmo på sklia. 

En skole og et nærmiljø i Trondheim rammes av et usunt ungdomsmiljø som kommunen har problemer med å rydde opp i.