Her trener de på å håndtere en katastrofal ulykke

Orkanger havn er blitt angrepet, og mange er skadd. Torsdag var det nasjonal helseøvelse i Orkdal.

Samhandling: Militære ambulanser kom kjørende inn til den kalde sonen, altså der det var trygt for sivilt helsepersonell å være. For å skape en mest mulig realistisk hendelse, ble det brukt markører. Fra den kalde sonen ble markørene fraktet til St. Olavs hospital med enten helikopter eller ambulanse.  Foto: Sigurd Lein Hernes

- Det er såpass komplisert og det er så mye som skjer samtidig at jeg synes det er en realisme i det, sier sjef for Forsvarets sanitet, generalmajor Jon Gerhard Reichelt.