Klager Storheia-utbyggingen inn for FNs rasediskrimineringskomité:

Ber FN om å stoppe vindkraftutbyggingen på Fosen

Om få uker kan det være avklart om vindkraftutbyggingen på Storheia på Fosen må stoppes.

Arvid Jåma og 20 andre reindriftsutøvere på Fosen bringer vindkraftutbyggingen på Storheia inn for FNs rasediskrimineringskomité. 

21 reindriftsutøvere i Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke har klaget utbyggingen på Storheia inn for FNs rasediskrimineringskomité.