Skole må betale 7 500 kroner i dagbot hver eneste dag

For første gang er en skoleeier i Trøndelag ilagt dagbøter. Skolen har ikke gjort nok for å sikre at en elev har et trygt og godt skolemiljø, mener Fylkesmannen.

Alvorlig: Oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag mener skolen ikke har vist nok vilje til å gjennomføre de tiltakene Fylkesmannen krever for å gi eleven en trygg skolehverdag. 

Den private grunnskolen må betale 7500 kroner daglig inntil det er innført tilstrekkelige tiltak for å trygge eleven.