Sykepleiere varsler om uforsvarlige forhold ved helsestasjon i Østbyen

To- og fireårige barn får ikke undersøkelsene sine til rett tid. Rådmannen i Trondheim ansetter to nye sykepleiere for å rette opp i avvik.

Ansetter flere: Helsestasjonen, som ligger under barne- og familietjenesten i Østbyen, sliter blant annet med manglende bemanning. 

Norsk Sykepleierforbund har nylig varslet Fylkesmannen om situasjonen, både for ansatte og for barna som ikke får oppfølging de har krav på.