Vil stanse boligbygging på grøntområde på Nardo

Ottar Michelsen (SV) vil ikke ha noe av boligutbygging på grøntområdet Bakkehellet på Nardo. Han får flertallet med seg i bygningsrådet.

Bakkehellet er en del av en sammenhengende grøntstruktur og et skogdrag langs Sunnlandskrenten.  Foto: Terje Svaan

Utbygger ser for seg blokk med 45 boenheter over parkeringskjeller. Stier skal opparbeides og oppgraderes.