Formuehopp på 57 millioner for eiendomsarving

Av de trønderske toppene i rikspolitikken er det Sivert Bjørnstad (Frp) som har desidert størst formue.

Formuetopp: Sivert Bjørnstad (Frp) er den med størst formue på Trønderbenken.  Foto: Espen Bakken

- Dette er ikke penger jeg skalter og valter med på min egen bankkonto, sier Sivert Bjørnstad (28)