Skal avgjøre hvor mye makt en lærer kan bruke

En arbeidsrettssak denne uken skal avgjøre om en lærer får beholde jobben i Trondheim kommune etter påstander om fysisk makt mot elever.

Arbeidsretten: Påstandene fra elevhold førte til at læreren mistet jobben kort tid etter. I dommen fra Sør-Trøndelag tingrett ble oppsigelsen kjent ugyldig. Nå går ankesaken for lagmannsretten. 

En lærer ved en trondheimsskole ble oppsagt etter påstander om å ha brukt fysisk makt mot elever i barneskolealder. Han gikk til sak mot kommunen og fikk i vår medhold i at oppsigelsen var usaklig.