Sivilombudsmannen med Trondheim Spektrum-uttalelse:

Spektrum må terrorsikres – ny bru må trolig bygges

Sivilombudsmannen krever ny plan for Spektrum som må inneholde tiltak mot terror og sabotasje. Kravet kan i ytterste konsekvens føre til store investeringer og tidsnød for håndball-EM.

Krever sikring: Trondheim Spektrum er klar til høsten. Men sivilombudsmannen krever at den terrorsikres.  Foto: Terje Svaan

Etter klage fra Øya velforening har Sivilombudsmannen konkludert med at Fylkesmannen må behandle deler av utbyggingen av Trondheim Spektrum på nytt.