Vil ha flere sovevogner mellom Trondheim og Oslo

«Utsolgt» står det ofte når reisende ønsker sovekupé på nattoget mellom Trondheim og Oslo. Det kan bøtes på med innkjøp av flere sovevogner, mener Sosialistisk Venstreparti.

Sovevognene som går på norske jernbaner er produsert i 1986 og 1987. Dessuten teller de for få, særlig på Dovrebanen, mener SV. 

Onsdag la SV fram sitt alternative statsbudsjett. Der har de satt av 60 millioner kroner til innkjøp av to nye sovevogner.