- Det er et dramatisk tiltak, men så er jo situasjonen også dramatisk

Politikerne i formannskapet virker samstemte: De mener rådmannen gjør rett i å be politiet om oppholdsforbud for enkeltelever ved Rosenborg ungdomsskole.

Politikerne ble informert først i et åpent møte tirsdag. Deretter ble møtet lukket for at kommunaldirektøren kunne svare på enkelte spørsmål som er unntatt offentlighet.  Foto: terje svaan

Gruppeleder Sissel Trønsdal (Ap) og resten av formannskapet ble tirsdag informert av kommunaldirektør Camilla Trud Nereid om mulige tiltak for å ivareta elever ved Rosenborg ungdomsskole.