- Det er et dramatisk tiltak, men så er jo situasjonen også dramatisk

Politikerne i formannskapet virker samstemte: De mener rådmannen gjør rett i å be politiet om oppholdsforbud for enkeltelever ved Rosenborg ungdomsskole.

Politikerne ble informert først i et åpent møte tirsdag. Deretter ble møtet lukket for at kommunaldirektøren kunne svare på enkelte spørsmål som er unntatt offentlighet. 

Gruppeleder Sissel Trønsdal (Ap) og resten av formannskapet ble tirsdag informert av kommunaldirektør Camilla Trud Nereid om mulige tiltak for å ivareta elever ved Rosenborg ungdomsskole.