Se bildene:

Nye fylkesveier nord for Steinkjer tar form

Arbeidet med å bygge rundt 14 km med ny fylkesvei nord for Steinkjer er i full gang. Ved årsskiftet 2019/2020 kan de nye veistrekningene stå klare.

Nord for Steinkjer pågår veiarbeidene for fullt. Nå skal nemlig litt av fylkesvei 17, hovedveien mellom Steinkjer og Namsos, bli helt ny. I tillegg skal tettstedet Malm i Verran kommune få ny forbindelse til fylkesvei 17.