Fører tilsyn med elektrokjeder:

- Det er de store kjedene som er dårligst på å merke produktene

Dårlig energimerking kan bli dyrt for både små og store elektrokjeder. Fra Trondheim fører tre personer tilsyn over hele landet, slik at forbrukerne vet hva de kjøper.

Energimerking: Ragnhild Wist (t.v.), Ane Solem Knutsen og Tore Dyrendahl i NVE fører tilsyn med elektrokjeder. Det kan ifølge NVE spares mye energi ved merking av produkter og økodesign.  Foto: Sigurd Lein Hernes

- Med energimerking luker vi ut de dårligste produktene, slik at forbrukerne velger det som er mest miljøvennlig, sier Tore Dyrendahl i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).