Sjelden mynt funnet i hage i Trondheim

Mynten hadde trolig middelalderens dårligste kvalitet, men i dag er den et «gullfunn».

Det er ikke hver dag numismatiker Jon Anders Risvaag har et slikt middelalderfunn i hende. 

Mynten fra 1200-tallet ble funnet i midten av oktober under utgravingen i Valkendorfs gate på Øya i Trondheim. Utgravingen ble gjort i hagen til privatpersoner som skulle drenere og bygge ny carport.