Derfor vil ikke politiet ha kontroller i denne gata – selv om folk kjører ulovlig

Politiet akter ikke å gjøre en eneste kontroll før skiltingen er på plass i Olav Tryggvasons gate i Trondheim.

Vil ha kontroller: Miljøpakken ønsker at politiet skal ha kontroller i gata, men politiet sier at det skjer ikke så lenge skiltingen ikke er fullstendig på plass. 

Mandag 16. juli ble Olav Tryggvasons gate i Midtbyen i Trondheim stengt for gjennomkjøring av biltrafikk. Bilistene fikk påbudt kjøreretning mot Søndre gate eller Jomfrugata. Dette gikk ikke helt smertefritt, og det ble tatt affære. Politiet stilte seg opp noen dager senere, men bilistene slapp unna med skrekken. Ingen forelegg ble gitt, men noen gode råd på veien ble nok utlevert av patruljen som var til stede.