Finner fukt i veggen etter støyisolering

Støygruppa Ørland frykter en potensiell råtebombe for huseiere på Ørlandet etter støyisolering.

Slo alarm. Huseier Johan Martin Barseth (68) alarmerte støygruppa om det han mener er feilmonterte vinduer. Arbeidet hjemme hos ham skulle være ferdig 5. november, men pågår fortsatt. 


Støygruppa mener metoden som er brukt kan gjøre det mulig for vann å trenge inn i veggene. Det kan skje fordi fugen rundt vinduet sitter langt inne i veggen.