Eldre har halvert bruken av sovemedisin i Trondheim

Det har vært et markant nedgang i bruken av sovemidler på sykehjem i Trondheim. Fra 2009 fram til i dag er inntaket halvert.

Kvalitetsmeldingen for eldreomsorgen, som ble behandlet i bystyret torsdag, viser en positiv utvikling når det gjelder bruken av sovemedisin i på sykehjemmene. Faktisk er bruken halvert fra 2009.