Uenige om hva som er best for å bedre eldreomsorgen i Trondheim

Enhetsleder ved Havstein helse- og velferdssenteret sier hun trenger ett ekstra årsverk, og at det er mest fornuftig bruk av knappe, kommunale kroner. Politikerne insisterer likevel på å gi henne tre hele årsverk.

Tone Krause-Kamphaug er enhetsleder ved Havstein helse- og velferdssenter i Trondheim. Her i samtale med hjelpepleier Ase M. Kleveland. 

Rådmannen mener prosjektet er for dyrt og har for liten effekt, og har rådet politikerne om å stoppe prosjektet «Toppa bemanning».