Skremt av Helge Ingstad-ulykken – studenter vil lære av feilene

Morgendagens kapteiner og navigatører diskuterer det skandaløse havariet i skipsleia nord for Bergen. Lærerne vil bruke ulykken i undervisningen.

Lars Berg (t.v.) sammen med Daniel Walstad Berg går sisteåret på Trondheim fagskole. Neste år skal de ut i arbeidslivet, først som kadetter. 

Det piper i alarmer inne i det lille, mørke rommet, der to unge menn sitter og styrer et digital skip, en såkalt «shuttle tanker» eller bøyelaster gjennom Trondheimsfjorden.