Fastlegekrisen:

- Trondheim har sovet litt i timen

Ordfører Rita Ottervik er dypt bekymret over fastlegesituasjonen i byen. Men Trondheim har unnlatt å søke på flere av regjeringens tiltak for å bedre situasjonen nettopp for fastlegene.

KRITISK: Høyres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland synes det er pussig at Trondheim vil bli pilotkommune for fastlegeordningen når de ikke søker på pilotprosjekter. 

- Fastlegesituasjonen er krevende og høyst reell over hele landet. Men Trondheim har sovet litt i timen, sier Høyres helsepolitiske talsmann, Sveinung Stensland.