- De balanserer på brygga og tisser i Kanalen. Det er livsfarlig.

Natteravnene har sett et voksende problem med at overstadig berusede ungdommer ikke kommer seg inn på utested, og oppholder seg på brygga i Fjordgata. Nå ber de kommunen ta tak.

- Det bekymrer meg at sikringen rundt Nidelva og Kanalen er slik den er. Det er lave eller ingen gjerder og det er forferdelig glatt på bryggene, forteller natteravn Stian Grasli (t.v.)  Foto: Helene Mariussen

- Det bekymrer meg at sikringen rundt Nidelva og Kanalen er slik den er. Det er lave eller ingen gjerder og det er forferdelig glatt på bryggene, forteller natteravn Stian Grasli.