Thora Storm-elever har funnet ut hvordan miljøgata i Trondheim faktisk fungerer

Langt flere sykler og færre kjører bil. Dette er noe av det Thora Storm-elevene har funnet ut om prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate i Trondheim.

Elever ved Thora Storm videregående skole har sammenlignet fakta om miljøgata i Olav Tryggvasons gate før og etter prosjektet. Fra venstre Mads De Lange, Emilie Meland, Alexander Caspian Alterskjær og Thyra Rolfseng.