Frp's budsjettforslag

Mer til eldre, vei og veiter – mye mindre til kultur

Frp vil flytte på rundt 200 millioner kroner i rådmannens forslag til budsjett i Trondheim.

Frp's gruppeleder Elin Marie Andreassen mener budsjettforslaget er det viktigste dokumentet for å frem forskjellene mellom partiene. 

- Vi vil skjerme barn og unge, men tilskudd til kultur for profesjonelle og voksne må kuttes betraktelig. Deriblant kommersielle festivaler, sier Elin Marie Andreassen.