Bønder på Ørlandet føler seg overkjørt av Forsvarsbygg:

- De lager sine egne spilleregler

Ordføreren og bønder på Ørlandet er sjokkerte over Forsvarsbyggs opptreden i forhandlingene om erstatning for boliger i såkalt rød støysone. Selv stiller det statlige forvaltningsorganet seg uforstående til kritikken.

Aid Grande (t.v.) har sammen med sin søster Hebe vært med sine foreldre Helge og Unni Grande i forhandlingene med Forsvarsbygg.  Foto: Privat

I om lag ett års tid har en gruppe bønder og Forsvarsbygg forhandlet om kontrakter på erstatning av boliger på landbrukseiendommer på Ørlandet. Prosessen beskrives av berørte bønder som sjokkerende, og Forsvarsbygg og deres representanter beskyldes for å bruke hersketeknikker i forhandlingsmøter.