Skole er ilagt over 330 000 kroner i dagbøter:

- Det er veldig trist at ikke eleven blir tatt på alvor

En skole i Trøndelag er så langt ilagt over 330 000 kroner i bot fordi den ikke har sørget for at en elev har et trygt og godt skolemiljø.

Mobbeombud: Gitte Franck Sehm er mobbeombud for barnehagebarn og elever i grunnskolen i Trøndelag. Hun synes det er vanskelig å forstå hvorfor skolen ikke har gjort mer i denne saken. 

Nå har Fylkesmannen håp om at saken skal løses i løpet av de nærmeste dagene.