Får refs etter dødsfall – oppfattet ikke viktig beskjed om pasientens blodfortynnende medisin

Fylkesmannen mener Verdal kommune ikke har gitt forsvarlig helsehjelp. Nå har man endret rutiner for digital meldingsutveksling, melder T-A.

«Vi må bruke hendelsesforløpet som et eksempel på hvordan vi som helsepersonell skal kommunisere,» skriver Verdal kommune i sin redegjørelse til Fylkesmannen. Hendelsen skjedde ved Verdal bo- og helsetun. 

Det er Trønder-Avisa som mandag melder om en tilsynssak mot Verdal kommune grunnet mistanke om feilmedisinering av pasient. Det var tilsynslegen ved Verdal bo- og helsetun som meldte om saken.