Eneste nordmann i FNs klimapanel tror det er fysisk mulig å nå 1,5 grader-målet

- Men vi har veldig, veldig dårlig tid

- Sett dere inn i problemet. Skaff dere kunnskap.

Jan S. Fuglestvedt er eneste nordmann i ledelsen i FNs klimapanel. Han ble valgt inn i 2015 for syv år. 

Det er rådet fra den eneste norske representanten i FNs klimapanel til folk flest som ønsker å bidra til å redusere klimautslippene.