Foreslår enveiskjøring til Bakklandet

Rådmannen vil legge bedre til rette for syklister.

Sykkelfelt: Her foreslår rådmannen å etablere et sykkelfelt i høyre del av kjørebanen. Gata vil bli enveisregulert for bilister. 

Lillegårdsbakken og Jonsvannsveien er en av hovedrutene for sykkel i Trondheim. Nå foreslår rådmannen å enveisregulere Lillegårdsbakken mellom Øvre Bakklandet og Jørgen Bjelkes gate.