Trondheim kommune tar over hele Spektrum

Rådmannen har nå kjøpt aksjene i Trondheim Spektrum som ble eid av de tre bankene Danske Bank, Sparebank 1 SMN og Nordea. Etter en aksjeutvidelse i tillegg, vil kommunen eie 99,25 prosent av selskapet.

Da det før sommeren ble kjent at Trondheim Spektrum var i en kritisk økonomisk situasjon og sto i fare for å gå konkurs, vedtok styret i selskapet i juni å be eierne skyte inn nye 55 millioner kroner i selskapet.