– Utbyggerne bare høvler av én etasje av blokkene, så går planen gjennom

Det var stort engasjement da Trøndelag fylkeskommune inviterte til informasjonsmøte om planene om å rive tidligere Ladejarlen videregående skole på Ladehammeren.

Rundt 70 personer deltok på det åpne møtet om Ladejarlen på nye Lade skole tirsdag kveld.  Foto: Christine Schefte, Adresseavisen

Planene har ført til sterke reaksjoner, og naboer på Ladehammeren har startet Ressursgruppe for Ladejarlen, som nå har nesten 300 medlemmer på Facebook.