– Utbyggerne bare høvler av én etasje av blokkene, så går planen gjennom

Det var stort engasjement da Trøndelag fylkeskommune inviterte til informasjonsmøte om planene om å rive tidligere Ladejarlen videregående skole på Ladehammeren.

Rundt 70 personer deltok på det åpne møtet om Ladejarlen på nye Lade skole tirsdag kveld. 

Planene har ført til sterke reaksjoner, og naboer på Ladehammeren har startet Ressursgruppe for Ladejarlen, som nå har nesten 300 medlemmer på Facebook.